På följande bolagsrättsliga tjänster kan vi lämna "fast pris"-offert (vänligen observera att priserna kan variera beroende på omfattningen av respektive uppdrag):           

 • Nybildning av aktiebolag                                             
 • Fondemission
 • Nyemission (kontant)
 • Ändring av bolagsordning
 • Styrelseändring
 • Ändring av firmateckning, val av ordförande eller VD
 • Dödning av aktiebrev
 • Adressändring för bolaget
 • Eget utträde styrelse/revisor
 • Fusion av helägt dotterbolag
 • Delning (inkl ett nybildat bolag i delning)
 • Likvidation av aktiebolag
 • Upprätta kallelse till bolagsstämma
 • Protokoll årsstämma